SEARCH RESULTS FOR "Comics"

【已讀不回 #37】鄧小樺:燒腦!神作!正義!荒木飛呂彦《Jojo奇妙冒險》

已讀不回 | by 鄧小樺 | 2021-03-12

全個已讀不回團隊都係粉絲,荒木飛呂彦嘅漫畫《Jojo奇妙冒險》絕對有媲美嚴肅文學嘅價值!你可以一路欣賞名牌時裝同埋名模級數嘅人體姿態,一路睇燒腦嘅超能力同頭腦戰,進行視覺同腦部嘅雙重享受!附送台前幕後奮不顧身JOJO模仿大賽——想知呢部「神作」講咩,就要快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦!