SEARCH RESULTS FOR "切爾諾貝爾核事故"

【已讀不回#18】董啟章:切爾諾貝爾核事故後——斯維拉娜亞歷塞維奇《車諾比的悲鳴》

已讀不回 | by 董啟章 | 2020-10-30

作為極少數憑非虛構類寫作獲得諾貝爾文學獎嘅作家,白羅斯記者斯維拉娜.亞歷塞維奇通過書寫《車諾比的悲鳴》,揭示係切爾諾貝爾核事故後,白羅斯人嘅悲與喜。而係訪問所著重嘅,竟然唔係揭示蘇聯政府嘅腐敗真相,而係被隱藏嘅愛同犠牲?想知呢本點解得獎,咁就要大家一齊CLS(Like、comment、share),同董生一同傾聽無數道來自切爾諾貝爾嘅聲音。 #董啟章 #已讀不回 #香港文學館 #斯維拉娜亞歷塞維奇 #車諾比的悲鳴 #白羅斯 #切爾諾貝爾 #諾貝爾文學獎 #報導文學 #核事故 #Literature #文學 #導讀