SEARCH RESULTS FOR "小樺​"

【已讀不回 #40】鄧小樺:城巿的秘密:謝曉虹《無遮鬼》

已讀不回 | by 鄧小樺 | 2021-04-03

當與現實保持一段藝術距離之後,我哋先至能睇到其中嘅「真實」。謝曉虹喺去年出版嘅短篇小說《無遮鬼》中裡面時代的「暗號」,明嘅人就會明;入面好多嘅情節,都係由現實中嘅新聞所啟發!係咪比呢本神秘嘅小說集所吸引呢?想聽多啲,就要睇今集「已讀不回Book Channel」入面小樺點樣分析,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share),等大家一齊睇呢一本香港嘅魔幻寫實啦! #鄧小樺​ #小樺​ #已讀不回​ #香港文學館​ #謝曉虹​ #無遮鬼​ #魔幻寫實主義​ #Literature​ #文學​ #導讀​ 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY​ 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX​ ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【已讀不回#36】鄧小樺:魔幻就是現實,孤獨就是共同:加西亞.馬奎斯《百年孤寂》

已讀不回 | by 鄧小樺 | 2021-03-05

點解我哋今時今日,仲要睇小說?或者我哋可以係馬奎斯嘅《百年孤寂》中揾到答案。作為一部魔幻寫實主義嘅作品,《百年孤寂》通過唔合「常理」嘅劇情,去對現實中發生嘅荒誕統治發聲。作為拉美魔幻寫實嘅共同立場,反帝國、反霸權、反殖民成為馬奎斯對當時社會吶喊。今日香港同樣有魔幻寫實主義嘅作品,唔知會唔會有同樣因此得到諾貝爾文學獎嘅作家呢?想知《百年孤寂》如何成為一代經典,就要睇小樺點講,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦!

【已讀不回#35】鄧小樺:錢啊!愛啊!——張愛玲 《金鎖記》

已讀不回 | by 鄧小樺 | 2021-02-26

相信婚姻其實係一種買賣嘅張愛玲,以廿三年華之姿,寫出佢第一部短篇小說《金瑣記》。家境窮困,於是成為獎學金獵人,更加考上倫敦大學嘅遠東區第一,但命途多舛,最終要寫小說嚟賺錢養自己。係咪因為咁,所以佢成為自稱嘅「拜金主義者」?但如果係咁,佢又點解要寫出《金瑣記》呢部講女性被金錢摧毀一生嘅作品?到底錢同愛,對於張愛玲嚟講,又象徵啲咩?想知,就要睇小樺點講,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦! #鄧小樺​ #小樺​ #已讀不回​ #香港文學館​ #張愛玲​ #金鎖記​ #Literature​ #文學​ #導讀​ 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY​ 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX​ ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【已讀不回#34】鄧小樺:我愛這樣的香港:《雷聲與蟬鳴》

已讀不回 | by 鄧小樺 | 2021-02-19

也斯同我哋一樣,每日返工都會想唱「邊一個發明了返工?」但也斯同我哋唔同嘅係,人返工我返工,我返工就係繼續頹廢,佢返工返到寫出第一本詩集《雷聲與蟬鳴》!?問題係邊度你知唔知?唔係因為太有自信,而係「觀照」啊!想知咩嚟,就要睇今集「已讀不回Book Channel」入面小樺點講,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦! #鄧小樺​ #小樺​ #已讀不回​ #香港文學館​ #梁秉鈞​ #也斯​ #雷聲與蟬鳴​ #詩集​ #新詩​ #現代詩​ #香港文學​ #Literature​ #文學​ #導讀​ 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY​ 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX​ ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【已讀不回#33】鄧小樺:戀愛藥箱,拯救你的愛情——羅蘭巴特《戀人絮語》

已讀不回 | by 鄧小樺 | 2021-02-11

BBBB,點解失戀最啱睇羅蘭巴特嘅《戀人絮語》嘅?點解戀人成日肉麻地用廢話示愛嘅?點解送禮通常都係送垃圾嘅?點解咁難形容你嘅戀人嘅?點解鹽叔拒絕形容小樺靚溫柔抵得諗又冰雪聰明嘅?點解羅蘭巴特咁勁嘅?點解嘅點解嘅?想知點解,就要睇今集「已讀不回Book Channel」入面小樺點講,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦! #鄧小樺​ #小樺​ #已讀不回​ #香港文學館​ #羅蘭巴特​ #戀人絮語​ #愛情哲學​ #Philosophy​ #哲學​ 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY​ 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX​ ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助